YearMonthUrea Profercy Baltic sea fob high EURConsumer Prices HICP - All items (2015=100) EURO AREA 19Urea price change 40%Consumer price change 60 %AdBlue price change 100%IndexPer
2017May141,06
102,04
-11,72%
0,80%
-4,2%
86,5
01/05/2017
June146,35
101,92
-14,11%
0,38%
-5,4%
81,8
01/06/2017
July140,38
101,95
3,74%
-0,12%
1,4%
82,9
01/07/2017
August153,34
101,44
-4,08%
0,03%
-1,6%
81,6
01/08/2017
September198,04
101,71
9,23%
-0,50%
3,4%
84,4
01/09/2017
October221,91
102,14
29,15%
0,27%
11,8%
94,4
01/10/2017
November205,83
102,24
12,05%
0,42%
5,1%
99,1
01/11/2017
December180,24
102,31
-7,24%
0,10%
-2,8%
96,3
01/12/2017
2018January181,95
102,68
-12,44%
0,07%
-4,9%
91,6
01/01/2018
February183,15
101,78
0,95%
0,36%
0,6%
92,1
01/02/2018
March185,31
101,98
0,66%
-0,88%
-0,3%
91,9
01/03/2018
April177,83
103,01
1,18%
0,20%
0,6%
92,4
01/04/2018
May184,03
103,32
-4,03%
1,01%
-1,0%
91,5
01/05/2018
June201,43
103,83
3,48%
0,30%
1,6%
92,9
01/06/2018
July213,23
103,95
9,45%
0,49%
4,1%
96,7
01/07/2018
August222,03
103,61
5,86%
0,12%
2,4%
99,1
01/08/2018
September235,03
103,77
4,13%
-0,33%
1,5%
100,5
01/09/2018
October266,17
104,24
5,85%
0,15%
2,4%
102,9
01/10/2018
November13,25%
0,45%
5,6%
108,7
01/11/2018
YearMonthEurostat Consumer price index HICP All items (2015 = 100) EURO AREA 19
2017May/2017101,92
Jun/2017101,95
Jul/2017101,44
Aug/2017101.71
Sep/2017102.15
Oct/2017102.24
Nov/2017102,31
Dec/2017102,68
2018Jan/2018101,77
Feb/2018101,98
Mar/2018103,01
Apr/2018103,31
May/2018103,83
Jun/2018103,95
Jul/2018103,61
Aug/2018103,78
Sept/2018104,25
YearMonthCRU average in €$ - £ exchange rateCRU average in £Month
CRU average in £ per month CRU average in $ $ exchange rateCRU average in € per month
20174/05/17
1410,6611
121
May
120,57
182
1,2928
141,06
1/06/17
146
0,6849
128
June
128,28
187
1,2799
146,35
6/07/17
140
0,6821
124
July
124,31
182
1,2983
140,38
3/08/17
153
0,7089
140
August
139,79
197
1,2860
153,34
7/09/17
198
0,7521
177
September
177,41
236
1,1911
198,04
5/10/17
222
0,7578
198
October
197,79
261
1,1761
221,91
2/11/17
206
0,7571
183
November
182,85
242
1,1733
205,83
7/12/17
180
0,7456
159
December
159,06
213
1,1836
180,24
20184/01/18
182
0,7249
161
January
160,76
222
1,2187
181,95
1/02/18
183
0,7150
162
February
161,85
226
1,2360
183,15
1/03/18
185
0,7160
164
March
163,62
229
1,2331
185,31
5/04/18
178
0,7121
156
April
155,59
219
1,2287
177,83
3/05/18
184
0,7396
161
May
161,01
218
1,1830
184,03
7/06/18
201
0,7495
176
June
176,33
235
1,1679
201,43
5/07/18
213
0,7570
189
July
188,59
249
1,1683
213,23
2/08/18
222
0,7761
199
August
199,08
257
1,1553
222,03
6/09/18
235
0,7660
210
September
209,88
274
1,1658
235,03
4/10/18
266
0,7679
235
October
234,88
306
1,1492
266,17

Indeks AdBlue składa się z dwóch wskaźników:
A : w 40% na wysokości cen mocznika Urea (Prill) fob Baltic (patrz poniżej)
B : w 60% na wskaźniku Eurostat Consumer price (patrz poniżej)
Ponieważ cena sprzedaży AdBlue podawana jest w GBP, notowania podawane w dolarze amerykańskim na koniec sesji przeliczane są na funty. Wynikające z tego zmiany indeksu będą stosowane do ceny zakontraktowanej.

Ad A. Indeks ten jest obliczany na podstawie tygodniowego raportu Profercy Urea prilled bulk Baltic high – Fast ports fob. Ceny rynkowe publikowane są w tym raporcie w każdy czwartek.

Ad B. Indeks ten obliczany jest na podstawie danych publikowanych na stronach Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teicp000 HICP (Zharmonizowany Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych) – All items – Index (2015 = 100) / Euro area

Kurs wymiany GBP – USD można znaleźć na stronie Europejskiego Banku Centralnegohttps://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-gbp.en.html. Poniżej znajduje się szczegółowy opis wraz z przykładem, w jaki sposób obliczyć indeks.

Kwartalne zmiany wysokości indeksu podawane są na naszej stronie.

Szczegółowy opis wraz z przykładem w jaki sposób obliczyć indeks:

Ad A. Urea (Prill) fob Baltic (metric ton)

Co tydzień w raporcie Profercy publikowane są minimalne i maksymalne ceny mocznika bryłkowego Baltic – Fast ports fob. W każdy czwartek ceny rynkowe publikowane są w przekrojowej tabeli. Kwartalna wysokość wskaźnika obliczana jest w następujący sposób: maksymalna cena wyrażona w $ z pierwszego czwartku miesiąca, przeliczona na funty według kursu na ten dzień podawanego przez EBC. Średnia z trzech miesięcy kwartału stanowi wysokość wskaźnika.

Każdego pierwszego miesiąca nowego kwartału oblicza się kwartalne odchylenie wskaźnika: odpowiada ono odchyleniu wskaźnika ostatniego kwartału podzielonego przez wskaźnik kwartału poprzedzającego.

Przykład obliczenia odchylenia wskaźnika cen mocznika na 1 stycznia 2016:
Urea prilled bulk Baltic fast ports fob high Q4 2015: 229,67
Urea prilled bulk Baltic fast ports fob high Q3 2015: 246,29
Odchylenie poziomu wskaźnika na Q1 2016: (229,67 – 246,29) / 246,29 = -6,75%

Ad B. wskaźnik Eurostat Consumer price

Na stronie http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teicp000 pod nagłówkiem Most popular database tables po lewej stronie znajduje się hasło Inflation (monthly), HICP – All items index (2015 = 100) i podana comiesięczna wysokość wskaźnika.

Kwartalne odchylenie wskaźnika obliczane jest w pierwszym miesiącu nowego kwartału: kwartalne odchylenie wskaźnika odpowiada odchyleniu pomiędzy wskaźnikiem z pierwszego miesiąca ostatniego kwartału podzielonego przez wskaźnik z pierwszego miesiąca poprzedzającego kwartału.

Jako przykład obliczymy wskaźnik odchylenia ceny klienta na 1 stycznia 2016:
Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) – Ogół produktów – Index (2015 = 100) Październik 2015 100,23
Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) – Ogół produktów – Index (2015 = 100) Lipiec 2015 100,04
Odchylenie poziomu wskaźnika ceny konsumpcyjnej na Q1 2016: (100,23 – 100,04) / 100,04= 0,19%

Dostosowanie ceny AdBlue na 1 stycznia 2016:
40% odchylenia poziomu wskaźnika mocznika w Q1 2016: = 40% z -6,75% = -2,70%
60% odchylenia poziomu wskaźnika ceny konsumpcyjnej na Q1 2016: = 60% z 0,19 % = 0,11%

Obniżka ceny na 1 stycznia 2016 = 2,59%