AdBlue near you

Redukcja przemysłowych emisji NOx

Zgodnie z przepisami w zakresie emisji, np. dyrektywą IED w sprawie emisji przemysłowych (2010/75/UE), elektrownie, spalarnie i zakłady przetwarzania odpadów na energię mają obowiązek w najbliższej przyszłości ograniczyć wielkość emisji szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu. Produkowane przez GreenChem reduktory NOx to doskonały sposób na ograniczenie szkodliwych emisji NOx. Nasza oferta obejmuje również mocznik do produkcji własnych roztworów do redukcji NOx.

Reduktory NOx

GreenChem dostarcza gotowe do użycia produkty, takie jak wodne roztwory o różnych stężeniach mocznika (np. AdBlue, AUS40 czy inne produkty na bazie wody amoniakalnej). Nasze najwyższej jakości rozwiązania obejmują dostawę płynów redukcyjnych wraz z dedykowanym wyposażeniem i łatwymi do zrozumienia instrukcjami.

Mocznik

W naszej ofercie znajdziesz też wysokiej jakości mocznik (do produkcji własnych roztworów). Dostępne są dwa rodzaje mocznika GreenChem: mocznik samochodowy (przeznaczony do systemów selektywnej redukcji katalitycznej SCR) oraz mocznik techniczny (przeznaczony do systemów selektywnej redukcji niekatalitycznej SNCR).

Zaufali nam

Niektóre firmy z tego sektora zaufały już produktom GreenChem.