AdBlue near you

AdBlue® i AUS40 dla branży morskiej

AUS40 do zastosowań morskich (ISO18611) to roztwór wody demineralizowanej i mocznika (o stężeniu mocznika 40%). AdBlue® to roztwór wody demineralizowanej i mocznika (o stężeniu mocznika 32,5%). Oba te płyny działają jako reduktory NOx wykorzystywane w systemach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) do kontroli emisji NOx.

To, czy wybrać AdBlue®, czy AUS40, zależy od statku. Stężenie mocznika w AUS40 jest wyższe, dzięki czemu jest on bardziej wydajny w przypadku większych statków; z kolei AdBlue® jest bardziej delikatny i doskonale sprawdza się w mniejszych silnikach.

Cały czas trwają prace nad stworzeniem technologii skutecznej redukcji emisji. Technologia SCR (selektywnej redukcji katalitycznej) wykorzystująca roztwory mocznika jako reduktory jest uważana za kluczową technologię w walce z emisjami NOx w branży morskiej. Ponieważ w branży tej już niedługo zostaną wdrożone nowe, ostrzejsze normy dotyczące emisji, w latach 2016 – 2021 wiele statków dalekomorskich i bliskiego zasięgu oraz żeglugi śródlądowej zostanie wyposażonych w technologię SCR.

Na tak zwanych obszarach ECA (obszarach kontroli emisji) normy te już obowiązują i będą rozszerzane na dalsze obszary.

Produkcja AUS40

Wszystkie rozcieńczalnie GreenChem produkują AUS40, roztwór wody demineralizowanej i mocznika samochodowego o wysokim stopniu czystości. GreenChem posiada 25 zakładów produkcyjnych w całej Europie, w których produkowany jest AUS40, dzięki czemu może dostarczać go luzem do wielu krajów.

AUS40 posiada bardzo podobne do AdBlue® właściwości w zakresie magazynowania i przewożenia, jednak należy pamiętać o kilku dzielących je różnicach.

Duża liczba zakładów produkcyjnych zapewnia nam większą elastyczność i pozwala świadczyć wysokiej jakości usługi.

Kupując AdBlue® lub AUS40, musisz zastanowić się nad sposobem jego magazynowania. Przede wszystkim wszystkie wymogi dotyczące magazynowania AdBlue® mają zastosowanie również do AUS40. Podstawową różnicą jest jednak zakres dopuszczalnych temperatur: AUS40 należy magazynować w temperaturze od 5°C do 25°C. Unikaj temperatur poniżej 0°C, jak również tych przekraczających 30°C. AUS40 zamarza w 0°C; jednak po roztopieniu się może zostać użyty ponownie. AUS40 wymaga też magazynowania w zamkniętym, suchym pomieszczeniu o dobrej wentylacji. Nie istnieją jednak żadne wytyczne dotyczące ilości magazynowanego AUS40.

Zaufali nam

Niektóre firmy z tego sektora zaufały już produktom GreenChem.