AdBlue near you
Disclaimer
Disclaimer message
Disclaimer message

Indeks AdBlue® składa się z dwóch wskaźników:
A. w 40% opiera się na wysokości cen mocznika Urea Prilled Bulk FOB – Baltic. Indeks ten jest obliczany na podstawie miesięcznego raportu CRU Urea Prilled Bulk FOB – Baltic
B. w 60% na wskaźniku ceny klienta Eurostat. Indeks ten obliczany jest na podstawie danych publikowanych na stronach Eurostat, przy wykorzystaniu wartości opublikowanych w poprzednim miesiącu.
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teicp000  Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) – Ogół produktów – Indeks (2015 = 100) w strefie euro (19 krajów).

Kurs wymiany EUR – USD można znaleźć na stronie Europejskiego Banku Centralnegohttps://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html. Poniżej znajduje się szczegółowy opis wraz z przykładem, w jaki sposób obliczyć indeks.

Miesięczne zmiany wysokości indeksu podawane są na naszej stronie.

Szczegółowy opis wraz z przykładem, w jaki sposób obliczyć indeks AdBlue®:

  1. Urea Prilled Bulk FOB – Baltic (tona metryczna)

Każdego tygodnia CRU publikuje wycenę mocznika Urea Prilled Bulk FOB – Baltic. Miesięczny indeks obliczany jest w następujący sposób: średnia miesięczna cena w USD z raportu CRU jest zamieniana na wartość w EUR przy użyciu średniego miesięcznego kursu publikowanego przez Europejski Bank Centralny i wykorzystywana do obliczenia miesięcznego indeksu.

Na koniec pierwszego tygodnia miesiąca obliczane jest odchylenie indeksu: odpowiada ono odchyleniu indeksu ostatniego miesiąca podzielonego przez indeks miesiąca poprzedzającego.

Jako przykład obliczymy indeks odchylenia ceny mocznika na 1 stycznia 2016:
Urea Prilled Bulk FOB – Baltic grudzień 2015: 226,16
Urea Prilled Bulk FOB – Baltic listopad 2015: 239,60
Odchylenie indeksu na styczeń 2016: (226,16 – 239,60) / 239,60 = -5,61%

Ad B. Wskaźnik Eurostat Consumer price

Na stronie http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teicp000 znaleźć można wartości indeksów dla strefy euro (19 krajów).

Na koniec pierwszego tygodnia miesiąca obliczane jest odchylenie indeksu: odpowiada ono odchyleniu indeksu ostatniego miesiąca podzielonego przez indeks miesiąca poprzedzającego.

Jako przykład obliczymy wskaźnik odchylenia ceny klienta na 1 stycznia 2016:
Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) – Ogół produktów – Indeks (2015 = 100) grudzień 2015: 100,19
Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) – Ogół produktów – Indeks (2015 = 100) listopad 2015: 100,34
Odchylenie indeksu ceny klienta na styczeń 2016: (100,19 – 100,34) / 100,34 = -0,15%

Aktualizacja ceny na 1 stycznia 2016:
40% odchylenia indeksu mocznika: = 40% z -5,61% = -2,24%
60% odchylenia indeksu ceny klienta: = 60% z -0,15% = -0,09%

Obniżka ceny na 1 stycznia 2016: 2,33%