AdBlue near you

AdBlue i normy emisji spalin

Czy mój pojazd podlega przepisom w sprawie emisji spalin?

Normy Euro 1-6 stosuje się do motocykli, ciężkich pojazdów samochodowych (autobusy, ciężarówki) i samochodów osobowych. Nie wszystkie pojazdy jednak muszą spełniać takie same normy.

Przepisy Etapów I-IV stosuje się do większości maszyn pozadrogowych stosowanych w budownictwie, rolnictwie i innych branżach. Obowiązek stosowania katalizatora SCR i AdBlue zależy od poziomu emisji z danej maszyny lub pojazdu.

Więcej informacji na temat stosowania przepisów dotyczących danego pojazdu można uzyskać od producenta.

Przepisy w sprawie emisji spalin w Unii Europejskiej

Przepisy dotyczące środków transportu

EURO 6

Norma Euro 6 weszła w życie w 2014. Koncentruje się ona szczególnie na standardach dotyczących pojazdów na olej napędowy i stawia wymagania dalszej redukcji emisji NOx i węglowodorów. W związku z tym do spełnienia wymagań normy Euro 6 niezbędny będzie katalizator SCR i AdBlue. Przepisy Euro 6 w sprawie samochodów ciężarowych weszły od razu w życie w styczniu 2014 r.

Nowe samochody osobowe wprowadzane na rynek musiały spełnić wymagania normy do września 2014 r., a od stycznia 2015 r. wszystkie nowe samochody muszą być zgodne z normą Euro 6.

EURO 5 (715/2007/WE)

Euro 5 została wprowadzona w UE w 2009 roku. Ograniczenie emisji szkodliwych spalin przez ciężkie pojazdy samochodowe (CPS).

EURO 4 (98/69/WE, 2002/80/WE)

Euro 4 została wprowadzona w UE w 2005 roku. Dalsze ograniczenie szkodliwych emisji spalin przez pojazdy z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi.

W normie Euro 4 po raz pierwszy ograniczono emisję NOx.

EURO 3 (98/69/WE)

Euro 3 została wprowadzona w UE w 1999 roku. Ograniczenie emisji spalin w samochodach z silnikami wysokoprężnymi. Euro 3 zawiera również przepisy dotyczące ciężkich pojazdów samochodowych.

EURO 1 i 2 (91/441/EWG, 93/59/EWG i 94/12/ WE, 96/69/WE)

Norma Euro 1 weszła w życie w 1993 roku i określała normy emisji dla samochodów dostawczych i lekkich ciężarówek. To był początek stopniowej redukcji emisji spalin we wszystkich silnikach w celu poprawy czystości powietrza w Europie. Po normie Euro 1 szybko, bo w 1996 roku wprowadzono Euro 2, która zawierała przepisy dotyczące motocykli.

  

Przepisy dotyczące pojazdów pozadrogowych

Etap III i IV oraz Etap IV B

Obejmują szerszą gamę pojazdów pozadrogowych. Etap III i IV zawierają bardziej szczegółowe i wymagające wymagania. Etap IV obowiązuje od 2014 r. Aby spełnić te normy emisji, prawie wszyscy producenci będą stosować AdBlue. Etap IV B został wprowadzony w 2011 roku, co sprawiło, że najważniejsi dostawcy pojazdów pozadrogowych zaczęli wdrażać technologię SCR.

Etap I i ​​II (1997-2004)

Pierwsze przepisy dotyczące pojazdów pozadrogowych z silnikami wysokoprężnymi zostały wprowadzone w 1997 roku. Na tym etapie nie uwzględniono jeszcze silników pojazdów kolejowych, statków śródlądowych ani samolotów.