AdBlue near you

Czy AdBlue jest substancją niebezpieczną?

Nie, AdBlue nie jest substancją niebezpieczną. Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach wywoływanych przez AdBlue.

Surowiec używany do jego produkcji, czyli mocznik występuje nawet w naszym układzie pokarmowym. Zdecydowanie jednak odradzamy wchłanianie AdBlue lub wdychanie par AdBlue ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej.

AdBlue jest substancją żrącą i może rozpuszczać materiały, które nie są wymienione w normie ISO 22241 jako odporne na działanie AdBlue. Materiały te wpłyną ujemnie na działanie katalizatora SCR. Więcej informacji na temat właściwości i należnych środków ostrożności można znaleźć w Karcie Charakterystyki, która jest dostępna w witrynie greenchemholding@gmail.com