AdBlue near you

Czym jest AdBlue i jak to działa?

AdBlue jest wysoko oczyszczoną bezbarwną cieczą. Zawiera wodę demineralizowaną i mocznik (32,5%). AdBlue używany jest w silnikach Diesla, a poza Europą występuje także pod nazwą DEF, Arla 32 lub ​​AUS 32.

Głównym aktywnym składnikiem AdBlue jest amoniak. Powstaje on w wyniku reakcji chemicznej, czyli hydrolizy mocznika motoryzacyjnego będącego głównym surowcem w produkcji AdBlue. Mocznik stosuje się również do produkcji nawozów sztucznych. Ma też wiele innych zastosowań.

AdBlue jest stosowany jest w silnikach Diesla z katalizatorem SCR. Technologia SCR (selektywnej redukcji katalitycznej) zmniejsza emisję szkodliwych substancji (NOx).

AdBlue wstrzykuje się do katalizatora SCR, gdzie w wyniku reakcji chemicznej uwalnia się amoniak. W wyniku dalszych reakcji chemicznych toksyczne tlenki azotu (NOx) rozkładają się na azot (N2) i parę wodną (H2O). Para wodna i azot są gazami występującymi w przyrodzie, obojętnymi dla środowiska naturalnego.