AdBlue near you

Kończy mi się AdBlue

Ostrzeżenie: Brak AdBlue może skutkować mandatem lub karą grzywny albo obniżeniem wydajności silnika. W niektórych przypadkach może powodować unieruchomienie silnika. Warto zawsze sprawdzić, czy ma się ze sobą zapas AdBlue na wszelki wypadek.

Jeśli zabraknie mi AdBlue, czy będę użytkować swój pojazd niezgodnie z prawem?

AdBlue ogranicza wielkość emisji szkodliwych spalin. Przepisy dotyczące emisji spalin dopuszczają jedynie niewielkie ilości NOx. Jeśli limit ten zostanie przekroczony, a okaże się się przy tym, że silnik pracuje bez AdBlue, taki stan rzeczy może być niezgodny z prawem.

Uwaga: Przepisy nie będą dopuszczały uruchomienia silnika bez AdBlue.

Czy brak AdBlue może uszkodzić silnik?

Nie, silnik nie zostanie uszkodzony, gdy zabraknie AdBlue. Można dotrzeć do najbliższego punktu sprzedaży AdBlue lub uzupełnić ten płyn ze zbiornika zapasowego podczas najbliższego postoju. Należy się jednak liczyć ze spadkiem wydajności silnika do czasu uzupełnienia AdBlue.

Jeśli zabraknie mi AdBlue, czy silnik się wyłączy?

Nie, silnik się nie wyłączy, ale w niektórych silnikach następuje automatyczne ograniczenie wydajności przy braku AdBlue.

Jeśli silnik jest wyposażony w katalizator SCR, to pojazd straci moc i zmniejszy emisję spalin zgodnie z wymogami norm. Pojazd odzyska wcześniejszą wydajność po uzupełnieniu AdBlue w zbiorniku.

Uwaga: Niektóre silniki nie dają się uruchomić przy braku AdBlue. Zawsze należy mieć ze sobą zapas AdBlue. Można też dojechać do najbliższego punktu sprzedaży bez wyłączania silnika.