AdBlue near you

Składowanie i dozowanie własnego AdBlue

Optymalne warunki składowania AdBlue

AdBlue należy przechowywać w miejscu, gdzie nie jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w temperaturze od -6°C do 25°C w czystym i szczelnym zbiorniku lub dozowniku.

Wymagania dot. składowania

Środowisko:

Sprawdzić lokalne przepisy dotyczące ochrony środowiska.

W niektórych krajach wymaga się stosowania dwupłaszczowych zbiorników na AdBlue podczas przechowywania AdBlue lub używania zbiornika zapobiegającemu wyciekom z IBC lub beczek. Należy skontaktować się z lokalnymi władzami w celu uzyskania dalszych informacji na temat wymagań dotyczących składowania AdBlue.

Odpowiednie pojemniki:

AdBlue może być przechowywany jedynie pojemnikach z polietylenu lub polipropylenu wysokiej gęstości bądź ze stali nierdzewnej.

Odpowiednie materiały do wykonania rurociągów, izolacji i uszczelnienia:

  • Poliizobutylen (kauczuk syntetyczny) bez domieszek – (na uszczelki i węże)
  • PFA, PVDF i PTFE (teflon) bez domieszek (na okładziny aparatury chemicznej/pierścienie nośne, uszczelki)
  • Kopolimery PVdF i HFP (guma Viton) bez domieszek (do izolacji przewodów elektrycznych i na uszczelki/o-ringi)

Nie stosować materiałów ulegających korozji, w tym miedzi, niklu, cynku, miękkiej stali lub aluminium. Pełną listę zaleceń zawiera norma ISO 22241.