AdBlue near you

Oświadczenie o ochronie prywatności GreenChem Holding B.V. oraz jej oddziałów,
zwanych dalej GreenChem

Data wydania: kwiecień 2018

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą, produktami i/lub usługami. Nasze stosunki z klientami i zainteresowanymi stronami są oparte na zaufaniu, dlatego zobowiązujemy się wykorzystywać wszelkie dane z najwyższą ostrożnością i zapobiegać ich nadużyciu.

Ochrona danych osobowych oraz prywatność to najwyższe priorytety firmy GreenChem. Dzięki temu możesz czuć się bezpiecznie i pewnie podczas odwiedzania naszej strony internetowej i udostępniania swoich danych (osobowych). W związku z tym działamy zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) i innymi lokalnymi przepisami w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Niniejszy dokument ma na celu zapewnienie informacji na temat naszego sposobu przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych, rodzaju uzyskiwanych przez nas danych podczas przeglądania naszej strony internetowej, sposobu ich wykorzystywania oraz tego, które dane przetwarzamy i przechowujemy.

 

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych

Możesz być pewien, że GreenChem:

 • przetwarza dane (osobowe) zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami;
 • przetwarza dane (osobowe) w sposób bezpieczny i ostrożny;
 • szanuje prawa klientów.

 

Przetwarzanie danych (osobowych)

Jeżeli dobrowolnie przekażesz GreenChem informacje o sobie za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, rozmowy telefonicznej, podczas prowadzenia konwersacji lub korespondencji z przedstawicielami, przetworzone mogą zostać następujące dane (osobowe):

 • nazwa firmy;
 • imię i nazwisko osoby kontaktowej;
 • adres;
 • adres dostawy;
 • adres e-mail;
 • adres e-mail osoby kontaktowej;
 • numer telefonu;
 • numer telefonu osoby kontaktowej;
 • numer VAT;
 • dane bankowe (numer konta bankowego, kod SWIFT, IBAN). GreenChem przetwarza dane bankowe jedynie w przypadku not kredytowych lub zleceń stałych.

GreenChem będzie przechowywać wyżej wymienione dane (osobowe) na bezpiecznych serwerach. Część danych (osobowych) może być przekazywana podmiotom trzecim, na przykład przewoźnikom zajmującym się dostawą produktów. GreenChem przekazuje dane jedynie tym podmiotom, które wdrożyły odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

 

GreenChem będzie przetwarzać dane osobowe jedynie na podstawie następujących podłoży prawnych:

 1. Zgoda: udzielono wyraźnej zgody (pozwolenia) na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.
 2. Kontrakt: przetwarzanie jest niezbędne z celu realizacji kontraktu lub podjęcia określonych kroków przed zawarciem kontraktu.
 3. Zobowiązanie prawne: przetwarzanie jest niezbędne w celu zachowania zgodności z przepisami prawa (za wyłączeniem zobowiązań umownych).
 4. Uzasadniony interes: przetwarzanie leży w uzasadnionym interesie Twoim lub podmiotu trzeciego.

 

GreenChem wykorzysta Twoje dane (osobowe) jedynie w niżej wymienionych okolicznościach. Ich wykorzystywanie w innych sytuacjach nie będzie możliwe bez Twojej wyraźnej zgody.

 • Realizacja zawartej umowy (umów) (podłoże prawne: umowa).
 • Administracja i wewnętrzne zarządzanie danymi (osobowymi) (podłoże prawne: umowa).
 • Kontakt z Tobą lub wystosowanie odpowiedzi na Twoje wnioski (podłoże prawne: umowa).
 • Podporządkowanie się zobowiązaniom prawnym, w tym pokrywanie opłat celnych i podatkowych lub kontrole bezpieczeństwa (podłoże prawne: zobowiązanie prawne).
 • Wysyłanie elektronicznych biuletynów i informacji na temat produktów/usług (podłoże prawne: zgoda).

W przypadku wysyłania biuletynu podamy wyraźną informację, jak możesz zrezygnować z subskrypcji.

 • Ulepszanie strony internetowej i naszych usług (podłoże prawne: uzasadniony interes).
 • Rozstrzyganie sporów i kontrolowanie kont (podłoże prawne: zobowiązanie prawne).

 

Bezpieczeństwo

GreenChem wdraża techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić udostępnione informacje przed zamierzoną lub niezamierzoną manipulacją, zagubieniem, zniszczeniem lub osiągnięciem do nich dostępu przez osoby nieupoważnione. GreenChem przetwarza dane (osobowe) w sposób ostrożny i zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

 

Uzyskiwanie danych podczas odwiedzania strony internetowej GreenChem

Zgodnie z ogólną zasadą stronę internetową GreenChem można odwiedzać bez informowania nas o tożsamości. Używamy oprogramowania do śledzenia liczby użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową oraz częstotliwości wizyt. Nie wykorzystujemy wyżej wymienionego oprogramowania do pozyskiwania danych osobowych lub adresów IP. Dane zostaną wykorzystane jedynie w formie anonimowej i skróconej do celów statystycznych oraz związanych z rozwojem strony internetowej. Pozyskiwane informacje to:

–           nazwa dostawcy usług internetowych;

–           strona, za pośrednictwem której nas odwiedziłeś;

–           zakładki, które odwiedzasz na naszej stronie.

Dane (osobowe) są gromadzone za pośrednictwem strony internetowej, jeżeli dokonano rejestracji lub wypełniono formularze.

 

Pliki cookie

Na stronie internetowej GreenChem plików cookie używamy tylko pod warunkiem, że jest to wymagane w przypadku jakiegoś zastosowania lub zapewnianej przez nas usługi. Są to na przykład pliki cookie wpływające na płynne funkcjonowanie określonych usług dostępnych na stronie internetowej. Informacje te są analizowane w formie anonimowej i wykorzystywane jedynie do celów związanych ze zwiększaniem atrakcyjności, treści i funkcjonalności naszej strony internetowej.

 

Przechowywanie danych i korzystanie z praw

Przechowujemy dane (osobowe) do momentu wystosowania prośby o ich usunięcie. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które pozyskaliśmy. Ponadto masz również prawo do wycofania wcześniej wydanej zgody oraz do żądania poprawy, zmiany, ograniczenia, usunięcia lub przeniesienia Twoich danych. Możesz również poprosić o informacje na temat sposobu przetwarzania Twoich danych. W niektórych wypadkach prośba może zostać odrzucona na podstawie uzasadnionego powodu, na przykład jeśli przekazanie takich informacji mogłoby ujawnić dane innej osoby.

 

Oświadczenie o wydaniu zgody użytkownika

Korzystając ze strony internetowej GreenChem i/lub dobrowolnie dostarczając nam swoje dane osobowe, zgadzasz się na przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie tych danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności

 

Inne strony internetowe

Ta strona internetowa zawiera łącza do innych stron. GreenChem nie odpowiada za politykę prywatności oraz praktyki podmiotów trzecich.

 

Aktualizacja niniejszego oświadczenia

W przypadku modyfikacji naszego Oświadczenia o ochronie prywatności zaktualizowane oświadczenie z datą modyfikacji udostępnimy w tym miejscu. Jeżeli zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności będą znaczące, możemy również poinformować Cię o nich za pośrednictwem innych środków, w tym wiadomości e-mail lub powiadomienia na naszej stronie internetowej, przed ich wejściem w życie.

 

Skontaktuj się z nami

Cenimy sobie Twoją opinię. W przypadku pytań lub zażaleń dotyczących naszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub gromadzenia i wykorzystywania danych, napisz wiadomość e-mail na adres marketing@greenchem-adblue.com.

Odpowiemy na Twoją wiadomość w najszybszym możliwym terminie, najpóźniej miesiąc po otrzymaniu wiadomości. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, powiadomimy Cię o tym przed jego upłynięciem. Możesz również złożyć skargę w lokalnym organie ochrony danych.

 

Identyfikacja

GreenChem może poprosić o potwierdzenie tożsamości w odpowiedzi na złożone przez Ciebie wnioski. Celem tego jest uniknięcie przekazania danych osobom nieupoważnionym.